Õpilaste polaarekspeditsiooni blogi

 

5. mail korraldas Eesti Polaarklubi koostöös SA Eesti Polaarfondi, Meremuuseumi ja Tallinna geograafiaõpetajate aineühendusega Lennusadamas kaasahaarava kooliõpilaste polaarviktoriini. Et sinna jõuda, tuli enne saavutada hea tulemus eelvoorus. Viis noort – Maria Huntsaar, Carmen Sandra Kuusk, Sten Laane, Adel Müürsepp ja Siim Lilleoja tegid just seda, läbides aprillist maini kestnud tiheda konkursi, rohkem kui kahesaja huvilise hulgast üle kogu Eesti.

Peaauhinnaks parimatele osavõtjatele on võimalus koos teadlastega põhjapolaarjoone taha Skandinaavia polaaraladele ekspeditsioonile sõita. Üheksapäevane reis võetakse ette juuli lõpus. Ekspeditsiooni baasiks on Soome loodenurgas, Rootsi ja Norra piiride lähedal asuv Kilpisjärvi Bioloogiajaam, kust saab teha retki mõlemale poole. See Helsingi Ülikoolile kuuluv rahvusvaheliselt tunnustatud uurimiskeskus on avatud kõikidele teadusharudele. Eesti noored saavad hea ülevaate sealsest teadustööst, aga ka ise osaleda praktilistel välitöödel Lähis-Arktikas ning omandada kogemusi põhiliste järvekarakteristikute mõõtmisel ja kivimite uurimisel. Lisaks külastatakse erinevaid polaarmuuseumeid ja keskusi, viiakse ennast kurssi põliselanike kultuuriga ning keskkonna ja kliima muutustega.

Ekspeditsiooni programmi kokkupanemisega ja projektijuhtimisega tegelevad Enn Kaup ja Katrin Savomägi, ekspeditsiooni saatjateks on Polaarklubi liikmed Mart Varvas ja Mari Hunt ning TTÜ Geoloogia instituudi teadur Valle Raidla. Viktoriini korraldamist ja ekspeditsiooni läbiviimist toetavad Eesti Polaarfond, Eesti Teadusagentuur, Laste ja noorte kultuuriaasta 2017, Frida Hats, TTÜ Geoloogia Instituut.

Varem pole sellist võimalust Eesti noortel olnud ja selleks, et ka teised saaksid osa polaarekspeditsioonist, kirjutan mina ühe reisil osalejana siia sissekandeid, millega tegelesime, kus käisime ja muud põnevat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s